PUBLICITATE

Ajutorul de deces se acorda in 2019, atunci cand moare un salariat sau un pensionar (sau un membru al familiei acestora), persoanei care a suportat cheltuielile in urma decesului.

Aceasta persoana poate fi sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada. Valoarea ajutorului de deces acordat in acest an S-A MAJORAT SEMNIFICATIV, scrie fabricatinromania.info.

Majorarea cuantumului ajutorului de deces se regaseste in Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, care a fost publicata in Monitorul Oficial.

Concret, potrivit bugetului, sumele care se vor acorda ca ajutor de deces vor fi:

PUBLICITATE

in cazul decesului asiguratului sau pensionarului, valoarea ajutorului va fi 5.163 lei;

in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, suma de bani va fi de 2.582 lei.

Ajutorul de deces va fi acordat doar dupa ce s-au facut cheltuielile ocazionate de decesul persoanei cu privire la care se solicita ajutorul privind cheltuielile de deces, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Ajutorul de deces se poate acorda fie pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de moartea salariatului sau pensionarului, fie pentru acoperirea celor ocazionate de moartea unui membru de familie al acestora.

Totusi, in privinta membrului de familie, acesta nu trebuie sa fie asigurat sau pensionar la data decesului. Mai mult, Legea nr. 263/2010 prevede expres cine este considerat membru de familie, in scopul acordarii ajutorului de deces:

sotul;

copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;

parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

In ceea ce priveste cuantumul ajutorului de deces, pana pe 14 martie 2019, acesta ramasese la fel ca anul trecut. Astfel, conform Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, pana joi, se acordau:

in cazul decesului asiguratului sau pensionarului – 4.162 lei;

in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului – 2.081 lei.

Atentie! Referitor la ajutorul de deces si cuantumul acestuia, acestea nu sunt influentate de stagiul de cotizare, realizarea stagiului de cotizare nefiind o preconditie.

In ceea ce priveste documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces, acestea sunt prevazute pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice:

cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

certificat de deces (original si copie);

act de identitate al solicitantului (original si copie);

acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);

act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);

adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).

Atentie! Ajutorul de deces poate fi solicitat in maximum trei ani de la data decesului. De asemenea, ajutorul de deces trebuie achitat intr-un termen de maximum trei zile lucratoare de la solicitare.

In privinta suportarii ajutorului de deces, din 2018 nu ii mai revine angajatorului obligatia acordarii acestei sume. De anul trecut, angajatorul nu mai datoreaza contributia pentru pensii, de unde isi recupera suma data ca ajutor de deces. Banii sunt ceruti la si acordati de casele de pensii.


PUBLICITATE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *